Chính sách thanh toán tại alowings.com.vn

 Chính sách thanh toán tại alowings.com.vn

 Các hình thức thanh toán

1. Ngân hàng VP Bank

Số tài khoản: 0987889014
Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh Tuyên
 
2. Ngân hàng VietcomBank
Số tài khoản: 9966691500
Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh Tuyên
 
3. Ngân hàng VIB - PGD Thăng Long
Số tài khoản: 069704060032364

 

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
 

Khi nạp tiền bằng hình thức chuyển khoản, bạn vui lòng ghi chú chuyển khoản theo mẫu sau: Số điện thoại + Khóa học đăng ký. Hoặc gọi đến hotline 1900.099.950 - 0971.700.035 để được hỗ trợ